ПГ по ХВТ "Св. Димитрий Солунски"
Професионална Гимназия по Хранително-вкусови технологии - Асеновград
Основно меню

Екип

 Педагогически състав       
     
инж. Аксиния Каменова -  Директор
Нежла Баджаклиева -  Зам.-Директор по УД
Мария Костадинова -  Учител по Български език и литература
Фанка Пожарлиева-Рангелова -  Учител по Български език и литература
Себиле Раим -  Учител по Математика
Мария Рабушева  -  Старши Учител по История и цивилизация, Георгафия и икономика и Свят и личност
Мелиха Кърмаджиева -  Учител по Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда
Айлин Бозова  -  Старши учител по Английски език
Стефка Колева -  Учител по Руски език и Български език
Мариана Кашидова -  Старши учител по Физическо възпитание и спорт
Кети Стоянова -  Учител по Музика
Васил Москов -  Учител по Изобразително изкуство
инж. Йорданка Христова -  Старши учител по Професионална подготовка
инж. Марияна Кьосева -  Старши учител по Професионална подготовка
инж. Здравка Петкова-Начева -  Старши учител по Професионална подготовка
инж. Гергана Ангъчева -  Учител по Професионална подготовка
инж. Деница Дечева -  Учител по Професионална подготовка
инж. Светла Орцева  Учител по Професионална подготовка
Павлина Костадинова -  Старши учител по Професионална подготовка