ПГ по ХВТ "Св. Димитрий Солунски"
Професионална Гимназия по Хранително-вкусови технологии - Асеновград
Основно меню

Екип

 Педагогически състав       
     
инж. Аксиния Каменова -  Директор
инж. Зоя Стоянова -  Зам.-Директор по УПД
Мария Шинолова -  Старши учител по Български език и литература
Ани Богданова  -  Старши учител по Математика и Информационни технологии
Мария Рабушева  -  Старши Учител по История и цивилизация, Георгафия и икономика и Свят и личност
Мелиха Кърмаджиева -  Учител по Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда
Айлин Бозова  -  Старши учител по Английски език
Мария Ковачева -  Старши учител по Руски език и Български език
Мариана Кашидова -  Старши учител по Физическо възпитание и спорт
инж. Йорданка Христова -  Старши учител по Професионална подготовка
инж. Марияна Кьосева -  Старши учител по Професионална подготовка
инж. Мария Бойчева -  Старши учител по Професионална подготовка
инж. Здравка Петкова-Начева -  Старши учител по Професионална подготовка
инж. Гергана Ангъчева -  Учител по Професионална подготовка
Павлина Костадинова -  Старши учител по Професионална подготовка