ПГ ХВТ Св. Димитрий Солунски
Професионална гимназия по хранително вкусови технологии в град Асеновград

Екип

 Педагогически състав       
     
инж. Аксиния Каменова -  Директор
инж. Зоя Стоянова -  Зам.-Директор по УПД
Мария Шинолова -  Старши учител по Български език и литература
Ани Богданова  -  Старши учител по Математика 
Нели Душкова  -  Старши учител по Математика, Информатика и Информационни технологии
Мария Рабушева  -  Старши Учител по История и цивилизация, Георгафия и икономика и Свят и личност
Мелиха Кърмаджиева -  Учител по Биология и Химия
Айлин Бозова  -  Старши учител по Английски език
Весела Стоянова -  Учител по Английски език и Български език
Мария Ковачева -  Старши учител по Руски език и Български език
Мариана Кашидова -  Старши учител по Физическо възпитание и спорт
инж. Йорданка Христова -  Старши учител по Професионална подготовка
инж. Марияна Кьосева -  Старши учител по Професионална подготовка
инж. Мария Бойчева -  Старши учител по Професионална подготовка
инж. Здравка Петкова-Начева -  Старши учител по Професионална подготовка
инж. Наташа Дачева-Георгиева -  Учител по Професионална подготовка
Павлина Костадинова -  Старши учител по Професионална подготовка