ПГ по ХВТ "Св. Димитрий Солунски"
Професионална Гимназия по Хранително-вкусови технологии - Асеновград
Основно меню

Сайт на Министерство на здравеопазването

https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/kakvo-tryabva-da-znayat-roditelite-na-deca-posesha/?fbclid=IwAR2jLtcdE5rMTXxddgQ9RytUvBvBaGXYuYGN3JZT3GPMFEHzdeudKBOJ_KY

Прикачени документи

2021_2022_nasoki_schools_08092021_NEW.pdf
2021_2022_ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКА ДЕЕСПОСОБНОСТ В ЧАСОВЕТЕ ПО ФВС.pdf
2021_2022_ИНСТРУКТАЖ на учителите.pdf
2021_2022_ИНСТРУКТАЖ на учениците.pdf
2021_2022_ИНСТРУКТАЖ НА ПОМОЩНО-ОБСЛУЖВАЩИЯ ПЕРСОНАЛ.png
2021_2022_ЗАПОВЕД - УТВЪРЖДАВАНЕ НА НАСОКИ.png
2021_2022_ЗАПОВЕД - УТВЪРЖДАВАНЕ НА ИНСТРУКТАЖИ.png
2021_2022_ЗАПОВЕД - ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ.png
2021_2022_ЗАПОВЕД - ИЗИСКВАНИЯ.pdf
Инструктаж на ученици 2.png
Инструктаж на ученици 1.png
Заповед 2.png
Заповед 1.png
Заповед - утвърждаване.png
BG Editable templates PART I 03Feb2020 12022020.pptx
МЗ мерки.pdf
Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространение на COVID-19.pdf
РАБ. В УСЛ-Я НА COVID Прилож. към плановете ПГ.docx
НАСОКИ COVID- 19 У-ЩЕ 2 Заповеди ПГ.docx
Инструктаж учители ПГ.docx
Инструктаж помощен персонал ПГ.docx
Инструктаж мед. лице-ПГ.docx