ПГ по ХВТ "Св. Димитрий Солунски"
Професионална Гимназия по Хранително-вкусови технологии - Асеновград
Основно меню

Прикачени документи

2023_2024_ГРАФИК за класни работи - втори срок на уч.2023-2024.pdf
12 А клас - ГРАФИК - контролни работи - втори срок - уч.2023-2024.pdf
11 Б клас - ГРАФИК - контролни работи - втори срок - уч.2023-2024.pdf
11 А клас - ГРАФИК - контролни работи - втори срок - уч.2023-2024.pdf
10 Б клас - ГРАФИК - контролни работи - втори срок - уч.2023-2024.pdf
10 А клас - ГРАФИК - контролни работи - втори срок - уч.2023-2024.pdf
9 Б клас - ГРАФИК - контролни работи - втори срок - уч.2023-2024.pdf
9 А клас - ГРАФИК - контролни работи - втори срок - уч.2023-2024.pdf
8 Б клас - ГРАФИК - контролни работи - втори срок - уч.2023-2024.pdf
8 А клас - ГРАФИК - контролни работи - втори срок - уч.2023-2024.pdf
ЗАПОВЕД за контролни и класни работи - втори срок на уч.2023-2024.pdf
2023_2024_ГРАФИК за консултации с ученици по Учебни предмети - втори срок на уч.2023-2024 г.pdf
2023_2024_ГРАФИК за приемно време - втори срок на уч.2023-2024 г.pdf
2023_2024_ЗАПОВЕД и ГРАФИК за учебна практика - втори срок на уч.2023-2024 г.pdf
2023_2024_ЗАПОВЕД и ГРАФИК за БДП - втори срок на уч.2023-2024 г.pdf
2023_2024_ЗАПОВЕД за Седмично разписание за втори срок на уч.2023-2024 г.pdf
2023_2024_ЗАПОВЕД за консултации, приемно време и консултиране на родители и ученици - втори срок на уч.2023-2024 г.pdf
2023_2024_ГРАФИК за консултиране на родители и ученици - втори срок на уч.2023-2024 г.pdf
2023_2024_ЗАПОВЕД и ПЛАН ЗА РАБОТА на УК по БДП.pdf
2023_2024_ЗАПОВЕД изпитни сесии - самостоятелна форма на обучение - уч. 2023-2024.jpg
2023_2024_ЗАПОВЕД И ГРАФИК за класни и контролни работи за уч. 2023-2024 г.pdf
2023_2024 - ГРАФИК ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА - XII клас - уч.2023-2024.pdf
2023_2024_ГРАФИК ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА - Х, ХI - УЧ.2023-2024.pdf
2023_2024_ГРАФИК - ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО БДП - уч.2023-2024.pdf
2023_2024_ГРАФИК -УЧЕБНА ПРАКТИКА - първи срок - уч.2023-2024.pdf
2023_2024_ГРАФИК - КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ - първи срок - уч.2023-2024.pdf
2023_2024_ГРАФИК - ПРИЕМНО ВРЕМЕ - първи срок - уч.2023-2024.pdf
2023_2024_ГРАФИК - КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ - първи срок - уч.2023-2024.pdf
2022_2023_Заповед за контролни и класни работи - втори срок.jpg
2022_2023_График за приемно време - втори срок.jpg
2022_2023_График за контролни работи - 12 а.jpg
2022_2023_График за контролни работи - 11 а.jpg
2022_2023_График за контролни работи - 10 б.jpg
2022_2023_График за контролни работи - 10 а.jpg
2022_2023_График за контролни работи - 9 б.jpg
2022_2023_График за контролни работи - 9 а.jpg
2022_2023_График за контролни работи - 8 б клас.jpg
2022_2023_График за контролни работи - 8 а клас.jpg
2022_2023_График за консултиране - втори срок .jpg
2022_2023_График за консултации - втори срок.jpg
2022_2023_График за БДП - втори срок.jpg
2022_2023_ПЛАН на УК по БДП.docx
В началото на уч. година се разгл.2022_2023_ПГХВТ_План-програма по БДП през 2023г.docx
Контролни работи
Класни работи
Провеждане на часове по "Безопасност на движението по пътищата"
Приемно време
Консултации с ученици по учебни предмети
Консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация
2021_2022_ЗАПОВЕД И ГРАФИЦИ ЗА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ - II-ри срок на уч.2021-2022.pdf
2021_2022_График за консултиране - II-ри срок на уч.2021-2022 г.png
2021_2022_График за приемно време - II-ри срок на уч.2021-2022 г.png
2021_2022_График за консултации - II-ри срок на уч.2021-2022 г.png
2021_2022_Заповед - кунсултации, приемно време и консултиране за II-ри срок на уч.2021-2022 г.png
2021_2022_График - БДП - II-ри срок на уч-2021-2022 г.png
2021_2022_Заповед - БДП - II-ри срок на уч. 2021-2022 г.png
2021_2022_ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО БДП.pdf
2021_2022_ГРАФИК - консултации с ученици.png
2021_2022_ГРАФИК за консултиране на родители и ученици за първи срок на уч.2021-2022 г.png
2021_2022_ГРАФИК - БДП.png
2021_2022_ЗАПОВЕД - план и график за БДП.png
2021_2022_ГРАФИК - самостоятелна форма на обучение.png
2021_2022_ЗАПОВЕД И ГРАФИЦИ ЗА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ.pdf
Заповед за БДП - втори срок - 20-21.png
Заповед за БДП - първи срок 20-21.png
График за БДП - втори срок - 20-21.png
Държавни изпити.pdf
ГРАФИЦИ - контролни и класни работи.7z