ПГ по ХВТ "Св. Димитрий Солунски"
Професионална Гимназия по Хранително-вкусови технологии - Асеновград
Основно меню

Прикачени документи

Контролни работи
Класни работи
Провеждане на часове по "Безопасност на движението по пътищата"
Приемно време
Консултации с ученици по учебни предмети
Консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация
2021_2022_ЗАПОВЕД И ГРАФИЦИ ЗА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ - II-ри срок на уч.2021-2022.pdf
2021_2022_График за консултиране - II-ри срок на уч.2021-2022 г.png
2021_2022_График за приемно време - II-ри срок на уч.2021-2022 г.png
2021_2022_График за консултации - II-ри срок на уч.2021-2022 г.png
2021_2022_Заповед - кунсултации, приемно време и консултиране за II-ри срок на уч.2021-2022 г.png
2021_2022_График - БДП - II-ри срок на уч-2021-2022 г.png
2021_2022_Заповед - БДП - II-ри срок на уч. 2021-2022 г.png
2021_2022_ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО БДП.pdf
2021_2022_ГРАФИК - консултации с ученици.png
2021_2022_ГРАФИК за консултиране на родители и ученици за първи срок на уч.2021-2022 г.png
2021_2022_ГРАФИК - БДП.png
2021_2022_ЗАПОВЕД - план и график за БДП.png
2021_2022_ГРАФИК - самостоятелна форма на обучение.png
2021_2022_ЗАПОВЕД И ГРАФИЦИ ЗА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ.pdf
Заповед за БДП - втори срок - 20-21.png
Заповед за БДП - първи срок 20-21.png
График за БДП - втори срок - 20-21.png
Държавни изпити.pdf
ГРАФИЦИ - контролни и класни работи.7z