ПГ по ХВТ "Св. Димитрий Солунски"
Професионална Гимназия по Хранително-вкусови технологии - Асеновград
Основно меню

Професия "Ресторантьор", специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения" - след седми клас