ПГ ХВТ Св. Димитрий Солунски
Професионална гимназия по хранително вкусови технологии в град Асеновград
Основно меню

Професия "Ресторантьор", специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения" - след седми клас