ПГ по ХВТ "Св. Димитрий Солунски"
Професионална Гимназия по Хранително-вкусови технологии - Асеновград
Основно меню

График за изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение - 2019 г.