ПГ ХВТ Св. Димитрий Солунски
Професионална гимназия по хранително вкусови технологии в град Асеновград
Основно меню

График за изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение - 2019 г.