ПГ по ХВТ "Св. Димитрий Солунски"
Професионална Гимназия по Хранително-вкусови технологии - Асеновград
Основно меню

Работно време на Комисиите за организиране на приемане на документи, класиране и записване на учениците след завършен VΙΙ и VΙΙΙ клас: От 8 00 до 16 00 часа.