ПГ по ХВТ "Св. Димитрий Солунски"
Професионална Гимназия по Хранително-вкусови технологии - Асеновград
Основно меню

Незаети места към 30.08.2022 г. - 1 място в професия "Ресторантьр", специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения" за учебната 2022/2023 г.